W Cieszynie funkcjonuje jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, gdzie również została powołana Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego.

Kampus w Cieszynie to najprawdziwsze miasteczko akademickie, a dzięki jego koherencji możemy być nam w stałym i dynamicznym kontakcie ze studentami. Co więcej, dzięki dobrej współpracy z władzami rozwiązywanie problemów przebiega szybko i sprawnie. To doskonałe warunki, które silnie wzmacniają operatywność naszego samorządu.

W bieżącym okresie rada funkcjonuje w wyższym stopniu w formie online, jednak nie powstrzymuje to nas przed ciągłym działaniem! Regularnie spotykamy się w przestrzeni wirtualnej, by poruszać bieżące sprawy, udzielać pomocy studentom i wspomagać działanie wydziału. Również w formie online na bieżąco informujemy o sprawach samorządu na naszym fanpage’u. Dokładamy sił, by stworzyć miejsce, w którym najistotniejsze informacje są łatwo dostępne dla każdego studenta.

Promujemy też różne szkolenia i wydarzenia kulturalne mające miejsce na terenie kampusu i miasta. Część tych unikatowych imprez jest organizowana przez naszą radę! Są to między innymi otrzęsiny, które są nietuzinkowym powitaniem nowych studentów. W maju mają miejsce Cieszynalia – święto kultury studenckiej zawsze połączone z koncertami i dobrą zabawą! Równolegle odbywają się OskarUSie – uroczysta gala, w której wyróżniani są wybrani przez studentów wykładowcy.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.