Stypendium socjalne

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, to możesz wnioskować o przyznanie stypendium socjalnego. Uprawniającą do ubiegania się o to stypendium wysokość miesięcznego dochodu na osobę...

Stypendium rektora

Możesz otrzymać stypendium rektora, jeśli osiągnąłeś wyróżniające wyniki w nauce, masz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na...

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub...

Zapomoga

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z...

Grant rektora

To specjalna inicjatywa realizowana przez Uniwersytet Śląski, która jest adresowana do studentów chcących się rozwijać naukowo. Grant będzie realizowany przy wsparciu wybranego przez...

Stypendium ministra

Stypendium ministra to jednorazowe stypendium, które jest adresowane do najbardziej utalentowanych studentów. Każdego roku można otrzymać 17 000 zł, więc jest o co walczyć! Stypendium...

Diamentowy Grant

Jest to najbardziej prestiżowy grant, który może otrzymać student w naszym kraju. Pozwala on na otrzymanie finansowania dla najbardziej uzdolnionych studentów.

Grant studencki

Grant Studencki to inicjatywa Samorządu Studenckiego, dzięki któremu wspieramy rozwój naukowy studentów.   Wniosek o dofinansowanie swojego projektu kwotą nawet 5000 zł mogą składać...

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.