Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego to grupa pozytywnych, zaangażowanych osób, które w przyszłości chcą związać swoje życie z kulturą.

Zanim jednak na dobre wyfruną z budynku przy ul. Pawła 3, aktywnie działają na rzecz swojej społeczności i reprezentowania jej interesów. Wśród ich zadań przeważa kontakt z wykładowcami, dziekanatem i innymi jednostkami uczelnianymi (np. Działem Produkcji i Techniki), jednak Rada ma na koncie szereg oddolnych inicjatyw. Rokrocznie wspiera przygotowania Węgiel Film Festival organizowanego przez II rok organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, nieobojętna jest im także cykliczna impreza dla studentów, pracowników Szkoły i absolwentów – Kieślówka. Kiedy trzeba, gaszą pożary na facebookowej grupie i informują tam o wszelkich zmianach. Filmowa WRSS jest zaangażowana jak bohaterowie kina społecznego Kena Loacha, energiczni niczym narracja u Tarantino i gotowi do działania jak Patryk Vega tworzący kilka produkcji w ciągu jednego roku.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.