Chcesz mieć wpływ na decyzje w sprawie uchwalania regulaminu studiów, powoływania i odwoływania członków rady uczelni, opiniowania kandydatów na rektora, przeprowadzania oceny funkcjonowania uczelni, ustalania programów studiów, czy też określania sposobu potwierdzania efektów uczenia się?

Weź udział w wyborach do Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach!

Przedstawicieli studentów w Senacie Uczelni wybiera Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego na posiedzeniu zwykłym w listopadzie, na roczną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 1 grudnia i trwa do dnia 30 listopada roku następnego.

Kandydatów zgłasza się Przewodniczącemu UKW SS w terminie do dnia 30 października roku wyborczego.

Wszystkie informacje o wyborach do Senatu UŚ publikowane są przed rozpoczęciem zgłoszeń na stronie internetowej Samorządu Studenckiego UŚ oraz na naszym profilu na Facebooku.

O wyborach do Senatu UŚ możesz również poczytać w Regulaminie Samorządu Studenckiego.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.