RADA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W skład Rady uczelni, zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wchodzi przewodniczący samorządu studenckiego. 

Obecnie, ze względu na pełnioną funkcję członkiem Rady Uniwersytetu Śląskiego jest Małgorzata Poszwa

Więcej o Radzie Uczelni możecie przeczytać na stronie internetowej uczelni.


SENAT

Reprezentanci studentów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w roku akademickim 2020/2021:

 • Małgorzata Poszwa - studentka Wydziału Prawa i Administracji
 • Denis Holeś - student Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach
 • Karolina Gryksa - studentka Wydziału Teologicznego
 • Kamil Mostek - student Wydziału Nauk Społecznych
 • Miłosz Pilarek - student Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Magdalena Pilarz - studentka Wydziału Prawa i Administracji
 • Artur Podwojski - student Wydziału Nauk Przyrodniczych
 • Ryszard Tyl - student Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Jakub Wiecha - student Wydziału Prawa i Administracji
 • Wojciech Wydmański - student Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
 • Marcin Zapart - student Wydziału Nauk Społecznych

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.