Komisje stałe samorządu studenckiego

Komisja ds. dydaktyczno-socjalnych

Komisja jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą dydaktykę oraz kwestie stypendialne.

Komisja ds. zagrnicznych

Komisja ds. zagranicznych jest odpowiedzialna za reprezentowanie zagranicznych studentów, którzy całość lub część swojej edukacji odbywają na Uniwersytecie Śląskim.

Komisja kultury

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad genezą powstawania wszelkich projektów studenckich oraz nad tym kto za nie odpowiada? Jeśli tak, to znalazłeś odpowiedź! To właśnie Komisja Kultury...

Komisja promocji

Komisja ds. promocji sprawuje opiekę nad mediami społecznościowymi samorządu studenckiego (Facebook, Instagram, LinkedIn), za pomocą których studenci są informowani o najważniejszych...

Komisja prawna

Komisja prawna Samorządu Studenckiego zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi dotyczącymi studentów naszej uczelni.

Komisja współpracy

Komisja ds. współpracy zajmuje się poszukiwaniem, nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z podmiotami zewnętrznymi.

Komisja ds. organizacji studenckich

Komisja jest odpowiedzialna za promowanie i wspieranie merytoryczne organizacji studenckich działających na naszej uczelni.

Koordynatorzy

Sebastian Kowalczyk

Koordynator ds. kampusu cieszyńskiego Koordynatorem ds. kampusu cieszyńskiego jest student Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji.

Daniel Bytomski

Kooordynator ds. Osiedla Akademickiego w Katowicach-Ligocie Życie studenta jest ciągiem wydarzeń, który ma przybliżyć go do realizacji obranego celu.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.