Organizacje studenckie

Spis uczelnianych organizacji studenckich

Chcesz wiedzieć, jakie organizacje studenckie działają na naszym Uniwersytecie?
Sprawdź listę wszystkich uczelnianych organizacji studenckich i zobacz, jak wiele można robić poza zajęciami!

Wykaz organizacji studenckich 19.01.2021

Jak założyć uczelnianą organizację studencką?

Sprawdziłeś już listę uczelnianych organizacji studenckich działających na naszej uczelni i oraz listę kół naukowych ,”do reaktywacji” i nie znalazłeś tam tego, co by Cię interesowało?
Załóż własną organizację studencką! To świetna okazja do zaangażowania się w życie uczelni i nabycia bezcennego doświadczenia.
Pomysł już masz… i co dalej? 

KROK 1 – zebranie zespołu 

Uczelniana organizacja może zostać powołana do życia z inicjatywy grupy min. trzech studentów zainteresowanych wspólnym zagadnieniem i pomysłem. Musisz więc znaleźć co najmniej dwie inne osoby, które będą chciały razem z Tobą stworzyć nowy projekt!

UWAGA: Pamiętaj, że cele i sfera działalności oraz nazwa Twojej organizacji i organizacji istniejących, bądź ,,do reaktywacji” nie mogą być zbieżne.

KROK 2 – znalezienie opiekuna naukowego 

Posiadanie opiekuna nie jest konieczne dla powstania samej organizacji, ale jest obligatoryjne w przypadku ubiegania się o środki finansowe.
Każda organizacja może posiadać dowolną liczbę opiekunów naukowych, którymi mogą zostać nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo daną dziedziną wiedzy. 

Opiekun ma za zadanie pełnić rolę mentora, który będzie wspierał inicjatywę działalności poprzez udzielanie pomocy administracyjnej i dydaktycznej członkom, w szczególności: uczestnictwo w spotkaniach członków organizacji, poparcie działalności i inicjatyw na forum wydziału i uczelni, pomoc i doradztwo w ustalaniu programu i zakresu działalności. 

W przypadku wybrania opiekuna naukowego wraz z wnioskiem rejestracyjnym należy złożyć jego pisemną zgodę!

KROK 3 – zgłoszenie i regulamin

Po powstaniu organizacji należy niezwłocznie złożyć pisemne zgłoszenie wraz z regulaminem działalności oraz (gdy organizacja ma opiekuna naukowego) zgodą opiekuna w Centrum Obsługi Studentów (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, p. 127, parter).

Dopiero po dokonaniu tych formalności organizacja zostanie wpisana do rejestru i zyska możliwość funkcjonowania.

Co musicie określić w regulaminie?

  • nazwę organizacji, odróżniającą ją od innych,
  • teren działania i siedzibę,
  • cele i sposoby realizacji działalności,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty oraz prawa i obowiązki członków,
  • władze uczelnianej organizacji, tryb dokonywania ich wyboru, czas trwania kadencji oraz ich kompetencje,
  • sposób reprezentowania uczelnianej organizacji i warunki ważności jej uchwał,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu,
  • sposób rozwiązania się uczelnianych organizacji studenckich.

REGULAMIN <- Tutaj znajdziesz wzór regulaminu.

KROK 4 – wpis do rejestru

Po sprawdzeniu zgodności i kompletności złożonych dokumentów, organizacja zostaje wpisana do wykazu dostępnego na stronie https://us.edu.pl/student/

Przed rozpoczęciem swojej działalności, zapoznajcie się z Zarządzeniem nr 108 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów

Teraz pozostaje zaplanować wydarzenia i cieszyć się sukcesami organizacji!

Scroll to Top