Witajcie!

Witajcie!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną internetową.

Najnowsze wiadomości:

W związku z wprowadzeniem na Uniwersytecie Śląskim 3 poziomu zagrożenia COVID-19 wynikającego ze wzrastającej liczby zakażeń, wprowadzane są nowe procedury dla osób zamieszkujących domy studenta.

Studenci, którzy na czas Świąt Wielkanocnych chcą wyjechać z akademików są zobowiązani do wykonania przed powrotem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Aby móc powrócić do akademika konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku!

Studenci, doktoranci oraz pracownicy UŚ, którzy zamieszkują akademiki są zwolnieni z opłat wykonania testu. Uniwersytet Śląski przygotował dwa sposoby pokrycia kosztów:

1. Test z refundacją kosztów

  1. Przed powrotem do akademika mieszkaniec wykonuje test na obecność wirusa SARS-CoV-2, za który płaci samodzielnie i bierze fakturę wystawioną na Uniwersytet.

Dane do faktury:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,

NIP: 634-019-71-34

  1. Negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy pokazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.
  2. Fakturę wraz z dołączoną kartką z danymi mieszkańca i numerem konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze za wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, należy wrzucić do skrzynki przy portierni.

 

 2. Test bez ponoszenia kosztów

Możliwość wykonania testu w jednym z punktów DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznego Gyncentrum, które znajdują się w wielu miastach w kraju, w których można wykonać test na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  1. Mieszkaniec przed wyjazdem z akademika odbiera zaświadczenie, że jest uprawniony do wykonania testu w punkcie DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznym Gyncentrum. Wzór zaświadczenia będzie dostępny na portierni każdego DS.
  2. Przed powrotem do akademika mieszkaniec zgłasza się na wykonanie bezpłatnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 do jednego z punktów wymazowych COVID-19 Laboratorium Genetycznego Gyncentrum (lista punktów) i wykonuje test, zostawiając w punkcie wymazowym odebrane wcześniej z akademika i wypełnione zaświadczenie, które upoważnia do bezpłatnego wykonania testu w punkcie DRIVE-THRU Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.
  3. Negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 należy okazać na portierni przy odbiorze kluczy do pokoju.

 

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą wrócić do akademika po upływie czasu, który jest zgodny z obowiązującymi zasadami dotyczącymi izolacji i kwarantanny.

Test wymazowy na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest gotowy po 24 godzinach i zachowuje ważność przez 48 godzin, co oznacza, że test może być wykonany najwcześniej 48 godzin przed ponownym zgłoszeniem się do akademika.

 

Jednocześnie informujemy, że pozostałym osobom nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów poniesionych na rzecz wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.


 

📄  Zaświadczenie o statusie studenta/ doktoranta/ pracownika, który jest mieszkańcem Domu Studenta.

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.